Prawo Jazdy

Kiedy można zdawać prawo jazdy - terminy i wymagania

Autor Kacper Mielarek
Kacper Mielarek24.01.20246 min.
Kiedy można zdawać prawo jazdy - terminy i wymagania

Prawo jazdy od kiedy można robić to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez młodych ludzi planujących zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wiek oraz kategoria prawa jazdy determinują termin, w którym można przystąpić do egzaminu. Oprócz tego istnieje szereg wymagań zdrowotnych i szkoleniowych. Poznanie procedury oraz wytycznych pozwoli sprawnie przejść przez proces uzyskiwania dokumentu.

Kluczowe wnioski:
 • W Polsce prawo jazdy można zdawać po osiągnięciu 18 lat na kategorię B.
 • Kandydaci muszą spełnić określone wymagania zdrowotne i odbyć obowiązkowe szkolenie.
 • Egzamin państwowy na prawo jazdy składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Koszty uzyskania prawa jazdy wynoszą kilka tysięcy złotych.
 • Najszybciej prawo jazdy można uzyskać w około 3 miesiące od rozpoczęcia procesu.

Wiek minimalny do zdawania prawa jazdy kategorii B

Jednym z podstawowych warunków przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. W Polsce prawo jazdy kategorii B, uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych, można zdawać po ukończeniu 18 lat.

Wiek ten został ustalony jako minimalny ze względów bezpieczeństwa. Osoby poniżej 18 roku życia uznawane są za zbyt młode i niedojrzałe, by samodzielnie i odpowiedzialnie prowadzić pojazdy. Młodsi kandydaci mogą mieć problemy z koncentracją, oceną sytuacji na drodze oraz podejmowaniem trafnych decyzji.

Istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Przykładowo, prawo jazdy kategorii AM, uprawniające do prowadzenia motorowerów lub lekkich czterokołowców, można uzyskać już w wieku 14 lat za zgodą rodziców. Jednak standardowo, aby rozpocząć starania o typowe prawo jazdy na samochód, trzeba skończyć 18 lat.

Terminy uzyskania prawa jazdy na poszczególne kategorie pojazdów

Oprócz podstawowej kategorii B, istnieją jeszcze inne kategorie prawa jazdy uprawniające do prowadzenia określonych typów pojazdów. Różnią się one między sobą wymaganym minimalnym wiekiem kandydata.

I tak, najpopularniejsze kategorie prawa jazdy można zdobywać od następującego wieku:

 • AM - 14 lat (za zgodą rodziców)
 • A1 - 16 lat
 • A2 - 18 lat
 • A - 24 lata
 • B - 18 lat
 • B1 - 16 lat
 • C1 - 18 lat
 • C - 21 lat
 • D - 24 lata

Podane powyżej wartości to wiek minimalny, po osiągnięciu którego można rozpocząć starania o dany typ uprawnień. Nie ma górnego ograniczenia wieku, w którym można zdobyć jakąkolwiek kategorię prawa jazdy.

Czytaj więcej: Jak efektywnie i szybko uczyć się na prawo jazdy - Sekrety skutecznego nauki testów

Procedura uzyskania prawa jazdy - etapy, terminy, koszty

Sam proces otrzymania prawa jazdy składa się z kilku obowiązkowych etapów.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy oraz załączenie odpowiednich dokumentów, w tym m.in. zaświadczenia lekarskiego i dowodu uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu. Następnie trzeba odbyć obligatoryjne szkolenie dla kierowców.

Kolejnym punktem jest zdanie testu z wiedzy teoretycznej. Test składa się z pytań sprawdzających znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa. Pytania losowane są z puli ogólnodostępnej w internecie.

Ostatnim etapem jest egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym. Egzamin odbywa się z egzaminatorem w fotelu pasażera obok kandydata.

Całość procesu od złożenia wniosku do otrzymania gotowego dokumentu trwa około 3 miesiące. Koszt uzyskania prawa jazdy kategorii B to średnio 2000-3000 zł.

Wymagane badania lekarskie i psychologiczne do prawa jazdy

Kiedy można zdawać prawo jazdy - terminy i wymagania

Oprócz wypełnienia odpowiednich warunków wiekowych, każdy kandydat na kierowcę musi przejść określone badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badania lekarskie obejmują m.in.:

 • badanie ogólnego stanu zdrowia
 • sprawdzenie ostrości wzroku
 • badanie słuchu
 • pomiar ciśnienia krwi

Badania psychologiczne sprawdzają takie kwestie, jak m.in.:

 • poziom koncentracji i uwagi
 • tempo reakcji
 • odporność na stres
 • umiarkowanie i rozwaga

Dodatkowe badania mogą być wymagane w przypadku problemów zdrowotnych kandydata stwierdzonych podczas wstępnych testów.

Obowiązkowe kursy dla kandydatów na kierowców

Istotnym elementem ubiegania się o prawo jazdy jest odbycie obowiązkowego kursu dla kandydatów na kierowców. Szkolenie to ma na celu przygotowanie do egzaminu państwowego poprzez pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych, ćwiczeń praktycznych prowadzenia samochodu oraz zajęć na placu manewrowym lub w miasteczku ruchu drogowego. Łączny wymiar kursu to minimum 30 godzin zajęć.

Po odbyciu kursu wymagane jest zaliczenie egzaminu wewnętrznego sprawdzającego przygotowanie do państwowego egzaminu na prawo jazdy. Kursy prowadzone są przez licencjonowane ośrodki szkolenia kierowców.

Egzamin państwowy na prawo jazdy - przebieg i zakres wymagań

Kluczowym elementem całego procesu jest zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy. Składa się on z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny polega na rozwiązaniu testu składającego się z losowo wybranych pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych oraz zasad poruszania się po drogach. Kandydat musi odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 68% pytań aby zdać.

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych manewrów oraz przejechaniu trasy w ruchu miejskim z egzaminatorem. Kandydat oceniany jest pod kątem m.in. techniki prowadzenia pojazdu, płynności jazdy i panowania nad pojazdem.

Zdanie obu części egzaminu pozwala uzyskać upragnione prawo jazdy danej kategorii. Niezaliczenie którejkolwiek części wymaga podejścia do poprawki po odczekaniu określonego czasu.

Podsumowanie

Uzyskanie prawa jazdy to proces, który wymaga spełnienia pewnych warunków i przejścia obowiązkowych etapów. Kluczowe jest, aby znać minimalny wiek wymagany do zdawania na poszczególne kategorie. W Polsce najpopularniejsze prawo jazdy kategorii B można zdobyć po ukończeniu 18 lat.

Cała procedura od złożenia wniosku do otrzymania gotowego dokumentu zajmuje około 3 miesiące. Trzeba jednak wcześniej odbyć wymagane szkolenie, zdać badania lekarskie i psychologiczne oraz finalnie zaliczyć egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.

Przystępując do zdobywania uprawnień, warto zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wymagań badań, programu obligatoryjnego kursu oraz zakresu egzaminu państwowego. Pomoże to sprawnie przejść cały proces i uniknąć ewentualnych dodatkowych poprawek.

Mając świadomość koniecznych do spełnienia warunków, wieku oraz kolejnych kroków, można przystąpić do starania się o upragnione prawo jazdy w odpowiednim dla siebie czasie i mieć pewność, że jest się dobrze przygotowanym do zdania.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wszystko, co Musisz Wiedzieć o Jazdzie na Suwak - Kiedy, Jak i Dlaczego Jest Obowiązkowa
 2. Włoskie marki premium z USA. Najciekawsze modele z aukcji Copart i IAAI
 3. Jak bezpiecznie cofać na drodze? Przepisy i wskazówki
 4. CT rejestracja samochodu - jakie są wymagania i jak to zrobić?
 5. Jak polerować auto - Polerka lakieru i samochodu krok po kroku
Autor Kacper Mielarek
Kacper Mielarek

Jako egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego opisuję jak wyglądają poszczególne elementy egzaminu na prawo jazdy. Analizuje typowe błędy popełniane przez kursantów i daję wskazówki jak ich unikać. Celem jest zwiększenie szans kandydatów na kierowców na zaliczenie państwowych testów.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły