Jak jeździsz
Zobacz
poprzednie kampanie
Jak jeździć lepiej?

Jak sygnalizować skręt na skrzyżowaniu z łamanym pierwszeństwem?

Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym spotykamy, kiedy droga nadrzędna nie przebiega w kierunku prostoliniowym, lecz przechodzi przez nie w prawo lub w lewo.

Znaki oznaczające taką „krzyżówkę” to: D-1 „Droga z pierwszeństwem”, A-7 „Ustąp pierwszeństwa” oraz T-6 „Tablica pomocnicza informująca o przebiegu drogi z pierwszeństwem”. Ostatni ze znaków pełni bardzo ważną rolę informacyjną - przedstawia przebieg dróg na skrzyżowaniu oraz pogrubioną linią wskazuje drogę z pierwszeństwem przejazdu.

            Wielu kierowców przejeżdża przez skrzyżowania z pierwszeństwem łamanym w sposób nieprawidłowy. Powszechnym błędem jest jazda drogą nadrzędną bez sygnalizowania kierunkowskazem zmiany kierunku jazdy. Kierowcy jeżdżący bez „migacza” tłumaczą się, że cały czas jadą drogą z pierwszeństwem, a kierunkowskazu będą używali ewentualnie podczas opuszczania drogi „głównej”. Niestety, nieużywanie go zaburza komunikację kierowców i znacząco utrudnia przejazd przez skrzyżowanie uczestnikom oczekującym na drodze podporządkowanej.

Kodeks drogowy zobowiązuje do używania kierunkowskazów tylko w dwóch przypadkach. Kierowca ma obowiązek używania migacza zawczasu i wyraźnie, gdy zamierza zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu. W przepisach nie znajdziemy zapisów dotyczących zwolnienia z używania kierunkowskazów na drogach z pierwszeństwem czy na skrzyżowaniach łamanych. Stąd też argument kierowców dotyczący kontynuacji jazdy drogą z pierwszeństwem nie ma odniesień do obowiązującego prawa drogowego.

Jak prawidłowo używać kierunkowskazów na skrzyżowaniu z łamanym pierwszeństwem?

Wniosek nasuwa się sam. Niezależnie od przebiegu drogi z łamanym pierwszeństwem kierowca zobowiązany jest do sygnalizowania zmiany kierunku jazdy, kiedy skręca w prawo lub lewo. Jadąc po drodze z pierwszeństwem po takim skrzyżowaniu, w sposób jednoznaczny i czytelny sygnalizujemy o naszych zamiarach. Takie zachowanie nie tylko wpływa na bezpieczeństwo, ale i pomaga innym kierującym, którzy oczekują na możliwość przejazdu z drogi podporządkowanej.

O projekcie „Jak Jeździsz”


Akcję Jak Jeździsz, promującą odpowiedzialne i kulturalne zachowanie na drodze, Santander Bank Polska realizuje już od 2015 r. Projekt obejmuje przede wszystkim komunikację w mediach społecznościowych, ale także organizację wydarzeń w przestrzeni miejskiej angażujących lokalne społeczności do udziału w akcji. Za pośrednictwem fanpage'a Jak Jeździsz, który obserwuje ponad 130 tys. osób i przy wsparciu ambasadora projektu, kierowcy wyścigowego Kuby Giermaziaka, internauci kilka razy w tygodniu mogą liczyć na ciekawe, merytoryczne przekazy związane z użytkowaniem samochodu i bezpieczną jazdą oraz aktualne informacje drogowe. Przekazywane są porady dotyczące m.in. kultury jazdy, eksploatacji i wyposażenia samochodu, przepisów drogowych, pierwszej pomocy w razie kolizji i wypadku drogowego, prawidłowego przewożenia dzieci i techniki jazdy.
Kuba Giermaziak
Projekt Jak Jeździsz Santander Bank Polska zdobył główną nagrodę w konkursie European Excellence Awards 2018, wyróżniającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji i public relations.