Jak jeździsz
Zobacz
poprzednie kampanie
Jak jeździć lepiej?

Czym różnią się sygnalizatory świetlne S1, S2, S3?

Sygnalizatory świetlne regulują przepływ ruchu na skrzyżowaniu, wykorzystując trzy podstawowe kolory: zielony, żółty i czerwony. Sygnalizacja świetlna ma pierwszeństwo przed znakami drogowymi określającymi kolejność przejazdu przez skrzyżowanie (droga z pierwszeństwem, stop i ustąp pierwszeństwa). W Polsce wyróżnia się 3 rodzaje sygnalizatorów świetlnych: S1, S2 i S3.

Sygnalizator S1

Kierujący pojazdami mają obowiązek dostosowania się do nadawanych sygnałów świetlnych. Choć wiedza ta wydaje się oczywista, warto przypomnieć podstawowe zasady:

  • Sygnał czerwony - oznacza bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator.
  • Sygnał zielony - zezwala na wjazd na skrzyżowanie.
  • Sygnał żółty - ostrzega o przyszłej zmianie na kolor czerwony i jednocześnie zabrania wjazdu za sygnalizator; wyjątkiem jest sytuacja, gdy bezpieczne zatrzymanie przed skrzyżowaniem nie jest możliwe.
  • Sygnał żółty i czerwony - zabraniają wjazdu na skrzyżowanie, informują, że za moment zaświeci się światło zielone, kierowcy mogą przygotować się do ruszania. Sygnalizator używany do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o zaledwie dwóch barwach - zielonej i czerwonej.

Sygnalizator używany do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o zaledwie dwóch barwach - zielonej i czerwonej.

Istnieją wyjątki, kiedy wjazd za sygnalizator jest niedozwolony pomimo nadawania zielonego koloru. Zakaz obowiązuje, gdy opuszczenie skrzyżowania nie będzie możliwe przed zakończeniem cyklu przejazdu, np. podczas jazdy w korku Niedopuszczalna jest także jazda na zielonym, kiedy ruch pojazdu utrudniłby pieszym zejście z jezdni lub rowerzystom zjazd z drogi. Niechronieni uczestnicy muszą mieć możliwość swobodnego i bezpiecznego opuszczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów.

Sygnalizator S-2 – ze strzałką do warunkowego skrętu

Sygnalizator wyposażony jest w dodatkową strzałkę zieloną, wyświetlaną jednocześnie ze światłem czerwonym. Nadawany w ten sposób sygnał zezwala na skręt w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu. Warunkiem jest zatrzymanie przed sygnalizatorem lub wyznaczoną poziomą linią oraz ustąpienie pierwszeństwa użytkownikom drogi poprzecznej. Wykonanie manewru nie może utrudniać ruchu innym użytkownikom drogi. Strzałka do warunkowego skrętu zazwyczaj widnieje dla zmiany kierunku jazdy w prawo. Istnieją skrzyżowania, na których strzałka umieszczona jest w lewym kierunku. W tej sytuacji zasada pokonywania skrzyżowania z sygnalizatorem S-2 jest analogiczna.

Sygnalizator S-3

Nazywany jest sygnalizatorem kierunkowym. Wjazd na skrzyżowanie nie wymaga ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, ponieważ uczestnicy ruchu, z którymi krzyżuje się dany kierunek jazdy, mają światło czerwone. Zmiana kierunku jazdy musi odbywać się zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na sygnalizatorze. Niedopuszczalne jest zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizatorem S-3 ze strzałką skierowaną w lewo. Istnieje możliwość zawracania, jeśli na sygnalizatorze grot strzałki kierunkowej skierowany jest w dół. Największą zaletą sygnalizatora S-3 jest bezkolizyjność przejazdu.

O projekcie „Jak Jeździsz”


Akcję Jak Jeździsz, promującą odpowiedzialne i kulturalne zachowanie na drodze, Santander Bank Polska realizuje już od 2015 r. Projekt obejmuje przede wszystkim komunikację w mediach społecznościowych, ale także organizację wydarzeń w przestrzeni miejskiej angażujących lokalne społeczności do udziału w akcji. Za pośrednictwem fanpage'a Jak Jeździsz, który obserwuje ponad 130 tys. osób i przy wsparciu ambasadora projektu, kierowcy wyścigowego Kuby Giermaziaka, internauci kilka razy w tygodniu mogą liczyć na ciekawe, merytoryczne przekazy związane z użytkowaniem samochodu i bezpieczną jazdą oraz aktualne informacje drogowe. Przekazywane są porady dotyczące m.in. kultury jazdy, eksploatacji i wyposażenia samochodu, przepisów drogowych, pierwszej pomocy w razie kolizji i wypadku drogowego, prawidłowego przewożenia dzieci i techniki jazdy.
Kuba Giermaziak
Projekt Jak Jeździsz Santander Bank Polska zdobył główną nagrodę w konkursie European Excellence Awards 2018, wyróżniającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji i public relations.