Ruch drogowy

Przypadki, kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest legalne

Autor Kacper Mielarek
Kacper Mielarek20.03.20248 min.
Przypadki, kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest legalne

Czy mozna wyprzedzac prawa strona? To pytanie spędza sen z powiek wielu kierowców. Wyprzedzanie z prawej strony jest zazwyczaj nielegalne i uważane za niebezpieczne. Jednak istnieje kilka wyjątków, w których taki manewr jest dopuszczalny i legalny. W tym artykule przyjrzymy się bliżej sytuacjom, w których wyprzedzanie prawą stroną jest dozwolone według polskich przepisów drogowych.

Kluczowe wnioski:
 • Wyprzedzanie prawą stroną jest dozwolone na autostradach, gdy na lewym pasie trwa zator i ruch jest utrudniony.
 • Można legalnie wyprzedzić ciężarówkę lub inny pojazd wolnobieżny z prawej strony pod warunkiem, że jest to bezpieczne i nie tarasujemy tonącym ruchu.
 • W korku lub przy zwężeniu drogi dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony pojazdów, które nie poruszają się z powodu zakorkowania.
 • Na niektórych skrzyżowaniach i przy dojeżdżaniu do nich wyprzedzanie z prawej strony jest dopuszczone pod pewnymi warunkami.
 • Pomimo wyjątków, wyprzedzanie z prawej strony nadal należy traktować ostrożnie i wykonywać tylko wtedy, gdy jest to całkowicie bezpieczne.

Legalność wyprzedzania prawą stroną przy AWD

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii na drodze jest wyprzedzanie z prawej strony. Chociaż zasadniczo jest to zakazane, istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, w których taki manewr jest dozwolony i legalny. Najbardziej oczywistym przypadkiem jest Autostrada Wolnego Ruchu (AWD), gdzie przepisy dopuszczają czy mozna wyprzedzac prawa strona pod pewnymi warunkami.

Na autostradach obowiązuje zasada ruchu prawostronnego, co oznacza, że najwolniejsi użytkownicy powinni poruszać się prawym pasem, a szybsi - lewym. Zgodnie z art. 24 ust. 7 Prawa o Ruchu Drogowym, wyprzedzanie z prawej strony na autostradzie jest dozwolone, jeśli pojazd na lewym pasie porusza się z prędkością niższą niż maksymalna dopuszczalna na danym odcinku. Innymi słowy, jeśli ktoś blokuje lewy pas, jadąc za wolno, inne pojazdy mogą go legalnie wyprzedzić z prawej strony.

Jednak ważne jest, aby robić to z rozwagą i zachowaniem szczególnej ostrożności. Czy można wyprzedzać prawym pasem zależy również od warunków drogowych, natężenia ruchu i innych czynników, które mogą wpływać na bezpieczeństwo manewru. Kierowcy muszą upewnić się, że mają wystarczająco miejsca i że nie stwarzają zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu.

Znaki drogowe dopuszczające wyprzedzanie prawą stroną

Oprócz wyżej wymienionych przypadków, istnieją również znaki drogowe, które jednoznacznie wskazują na możliwość legalnego wyprzedzania z prawej strony na autostradzie. Jednym z nich jest znak "Koniec zakazu wyprzedzania", który zezwala na ten manewr niezależnie od pasa ruchu. Podobnie, znak "Wyprzedzanie prawą stroną" jasno informuje kierowców, że w danym miejscu jest to dozwolone.

Należy jednak pamiętać, że nawet w sytuacjach, gdy wyprzedzanie prawą stroną jest technicznie legalne, nadal wymaga to szczególnej ostrożności i rozwagi ze strony kierowcy. Zawsze należy upewnić się, że manewr ten jest bezpieczny i nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Wyprzedzanie ciężarówki prawą stroną - dopuszczalne

Kolejnym przypadkiem, w którym dozwolone jest czy mozna wyprzedzac prawa strona, jest wyprzedzanie ciężarówek i innych pojazdów wolnobieżnych. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Prawa o Ruchu Drogowym, kierowca samochodu osobowego lub motocykla może wyprzedzić ciężarówkę lub inny pojazd z prawej strony, pod warunkiem że nie zmusza on innych pojazdów do zjechania na pobocze lub pas awaryjny.

Ta sytuacja często występuje na drogach dwupasmowych, gdzie ciężarówki poruszające się z niewielką prędkością mogą powodować korki i utrudnienia w ruchu. W takich przypadkach, wyprzedzanie prawą stroną pozwala na płynne przepuszczanie ruchu i zapobiega tworzeniu się zatorów.

Wyprzedzanie prawą stroną powinno być jednak zawsze przeprowadzane z maksymalną ostrożnością. Kierowca musi upewnić się, że ma wystarczająco dużo miejsca i że nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Warto również pamiętać, że wyprzedzanie ciężarówki z prawej strony jest dozwolone tylko w przypadku, gdy ta porusza się na pasie przeznaczonym dla pojazdów wolnobieżnych. Jeśli ciężarówka znajduje się na pasie przeznaczonym dla szybszego ruchu, wyprzedzanie z prawej strony jest zabronione i grozi mandatem.

Czytaj więcej: Komunikacja miejska w Bydgoszczy: przewodnik i numery linii

Wyprzedzanie prawą stroną w korku

Jedną z najczęstszych sytuacji, w której czy mozna wyprzedzac prawa strona, jest korek drogowy. Zgodnie z art. 24 ust. 9 Prawa o Ruchu Drogowym, w przypadku zatoru na drodze wielopasmowej, dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony pojazdów, które nie poruszają się w ogóle lub poruszają się z niewielką prędkością. To wyjątek od zasady, który pozwala na płynniejszy ruch i uniknięcie jeszcze większych korków.

Jednak należy pamiętać, że wyprzedzanie w korku powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierowcy muszą upewnić się, że mają wystarczająco dużo miejsca i że nie stwarzają zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Ponadto, należy zachować odpowiednią odległość od pojazdów znajdujących się na sąsiednich pasach, aby umożliwić im swobodną zmianę pasa w razie potrzeby.

Sytuacja Legalność wyprzedzania z prawej strony
Autostrada, lewy pas zablokowany Dozwolone
Wyprzedzanie ciężarówki na drodze dwupasmowej Dozwolone
Korek na drodze wielopasmowej Dozwolone przy zachowaniu ostrożności

Warto również zwrócić uwagę na zachowanie innych kierowców w korku. Niektórzy mogą próbować omijać korek, jeżdżąc poboczem lub pasem awaryjnym, co jest nielegalne i bardzo niebezpieczne. Takie zachowania należy koniecznie zgłaszać właściwym służbom.

Mozna wyprzedzac prawa strona przy niektórych zwężeniach

Zdjęcie Przypadki, kiedy wyprzedzanie z prawej strony jest legalne

Kolejnym przypadkiem, w którym czy mozna wyprzedzac prawa strona, są niektóre zwężenia jezdni. Zgodnie z art. 24 ust. 10 Prawa o Ruchu Drogowym, w przypadku przeszkody na drodze, która uniemożliwia swobodny ruch pojazdów, dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony pojazdów, które muszą zwolnić lub zatrzymać się z powodu tej przeszkody.

 • Przykładem takiej sytuacji może być prowadzona naprawa jezdni, gdzie jeden z pasów jest zamknięty.
 • Innym przypadkiem są wypadki drogowe, gdzie z powodu blokady części jezdni część pojazdów musi się zatrzymać.

W takich sytuacjach, wyprzedzanie z prawej strony pozwala na uniknięcie dalszych utrudnień w ruchu i umożliwia przepuszczenie pojazdów, które nie są bezpośrednio zablokowane przez przeszkodę. Jednak należy to robić z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwracając uwagę na pieszych i innych użytkowników drogi, którzy mogą znajdować się w pobliżu zwężenia.

Ograniczenia prędkości przy zwężeniach

Warto również zwrócić uwagę na ograniczenia prędkości, które często obowiązują w miejscach zwężeń jezdni. Zazwyczaj są one sygnalizowane odpowiednimi znakami drogowymi i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Wyprzedzanie z prawej strony w takich miejscach powinno odbywać się z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze.

Ponadto, w niektórych przypadkach zwężeń, np. na przejściach dla pieszych lub przejazdach dla rowerzystów, wyprzedzanie prawą stroną może być zabronione. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe i sygnały świetlne, aby uniknąć łamania przepisów.

Warunki wyprzedzania prawą stroną przy skrzyżowaniach

Ostatnim przypadkiem, w którym czy mozna wyprzedzac prawa strona, są niektóre sytuacje przy skrzyżowaniach. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa o Ruchu Drogowym, dozwolone jest wyprzedzanie z prawej strony pojazdów, które zamierzają skręcić w lewo i znajdują się w odpowiednim pasie do skrętu w lewo.

Jednak należy pamiętać, że wyprzedzanie w takich sytuacjach jest dozwolone tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, pojazd wyprzedzany musi rzeczywiście sygnalizować zamiar skrętu w lewo. Po drugie, wyprzedzający pojazd nie może znajdować się na pasie przeznaczonym do skrętu w lewo.

Ponadto, wyprzedzanie przy skrzyżowaniach powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Kierowcy muszą upewnić się, że nie stwarzają zagrożenia dla pieszych lub innych uczestników ruchu, którzy mogą się nagle pojawić na przejściu dla pieszych.

W niektórych przypadkach, wyprzedzanie przy skrzyżowaniach może być zabronione, np. na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu lub w pobliżu przejść dla pieszych. Należy zwracać uwagę na odpowiednie znaki drogowe i bezwzględnie ich przestrzegać.

Podsumowanie

Chociaż wyprzedzanie z prawej strony jest powszechnie postrzegane jako nielegalne, istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, w których takie manewry są dozwolone zgodnie z polskimi przepisami drogowymi. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, takich jak wyprzedzanie z prawej strony na autostradzie przy zatorze na lewym pasie, wyprzedzanie ciężarówek i innych pojazdów wolnobieżnych, a także w korkach i przy niektórych zwężeniach jezdni.

Niemniej jednak, czy mozna wyprzedzac prawa strona i czy można wyprzedzać prawym pasem zależy od wielu czynników, takich jak warunki drogowe, natężenie ruchu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że mają wystarczająco miejsca, i nie stwarzać zagrożenia dla innych pojazdów, pieszych czy rowerzystów. Przestrzeganie zasad i zdrowego rozsądku powinno być priorytetem w każdej sytuacji na drodze.

Najczęstsze pytania

Nie, wyprzedzanie z prawej strony na autostradzie jest dozwolone wyłącznie w sytuacji, gdy na lewym pasie występują zatory i utrudniony jest płynny ruch. W normalnych warunkach obowiązuje nakaz wyprzedzania lewą stroną.

Wyprzedzanie ciężarówki prawą stroną jest dozwolone, jeśli wykonuje się je w bezpieczny sposób, nie zmuszając innych pojazdów do zjechania na pobocze lub pas awaryjny. Najczęściej dotyczy to dróg dwupasmowych.

Nie, wyprzedzanie prawą stroną w korku jest dozwolone tylko w przypadku, gdy pojazdy na danym pasie nie poruszają się w ogóle lub poruszają się z niewielką prędkością z powodu zatoru.

Przy zwężeniach drogi, wyprzedzanie prawą stroną jest dozwolone tylko w przypadku przeszkody uniemożliwiającej swobodny przepływ ruchu. Można wtedy wyprzedzać pojazdy, które muszą zwolnić lub zatrzymać się z powodu tej przeszkody.

Wyprzedzanie prawą stroną przy skrzyżowaniu jest zabronione, jeśli znajduje się ono na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, w pobliżu przejścia dla pieszych lub gdy skrzyżowanie jest o dużym natężeniu ruchu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Wszystko, co Musisz Wiedzieć o Jazdzie na Suwak - Kiedy, Jak i Dlaczego Jest Obowiązkowa
 2. Co musisz wiedzieć o czterokołowcach? Przewodnik
 3. Jak polerować auto - Polerka lakieru i samochodu krok po kroku
 4. Uszczelniacz chłodnicy - Najlepsze produkty i porady ekspertów
 5. Kiedy można zdawać prawo jazdy - terminy i wymagania
Autor Kacper Mielarek
Kacper Mielarek

Jako egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego opisuję jak wyglądają poszczególne elementy egzaminu na prawo jazdy. Analizuje typowe błędy popełniane przez kursantów i daję wskazówki jak ich unikać. Celem jest zwiększenie szans kandydatów na kierowców na zaliczenie państwowych testów.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły