Jak jeździsz
Zobacz
poprzednie kampanie
Jak jeździć lepiej?

Jak jeździć na suwak i dlaczego jest to dobre rozwiązanie?

Jazda na suwak

Zasada zamka błyskawicznego jest stosowana w miejscu gdzie mamy do czynienia ze zwężeniem lub któryś z pasów ruchu zanika, a dalsza jazda jest możliwa tylko jednym pasem.

W celu utrzymania płynności ruchu i efektywności przejazdu przez takie miejsce kierowcy wjeżdżają naprzemiennie z jednego i drugiego pasa ruchu. Taka taktyka jazdy ogranicza korkowanie się pasów ruchu z których trudniej było by wjechać na zwężony odcinek drogi.

Obowiązkowa jazda na suwak została wprowadzona w Polsce w 2019 roku. Pomimo znacznego upływu czasu istnieją kierowcy nieznający tego przepisu. Zasada zamka błyskawicznego jest obowiązkowa tylko w określonych sytuacjach. Naprzemienną jazdę stosujemy tylko wtedy, gdy na drodze występuje znaczne zmniejszenie prędkości ruchu pojazdów.

Jazda na suwak

Miejscem gdzie powinno dochodzić do jazdy na suwak jest końcowy odcinek pasa ruchu bezpośrednio przed wystąpieniem przeszkody lub miejscem jego zanikania. Pierwszeństwo wjazdu na zwężony odcinek ma pojazd poruszający się zanikającym pasem ruchu. Na drodze o trzech lub więcej pasach ruchu, kiedy dalsza jazda możliwa jest tylko pasem środkowym, pierwszeństwo wjazdu ma pojazd jadący zanikającym prawym pasem.

O projekcie „Jak Jeździsz”


Akcję Jak Jeździsz, promującą odpowiedzialne i kulturalne zachowanie na drodze, Santander Bank Polska realizuje już od 2015 r. Projekt obejmuje przede wszystkim komunikację w mediach społecznościowych, ale także organizację wydarzeń w przestrzeni miejskiej angażujących lokalne społeczności do udziału w akcji. Za pośrednictwem fanpage'a Jak Jeździsz, który obserwuje ponad 130 tys. osób i przy wsparciu ambasadora projektu, kierowcy wyścigowego Kuby Giermaziaka, internauci kilka razy w tygodniu mogą liczyć na ciekawe, merytoryczne przekazy związane z użytkowaniem samochodu i bezpieczną jazdą oraz aktualne informacje drogowe. Przekazywane są porady dotyczące m.in. kultury jazdy, eksploatacji i wyposażenia samochodu, przepisów drogowych, pierwszej pomocy w razie kolizji i wypadku drogowego, prawidłowego przewożenia dzieci i techniki jazdy.
Kuba Giermaziak
Projekt Jak Jeździsz Santander Bank Polska zdobył główną nagrodę w konkursie European Excellence Awards 2018, wyróżniającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji i public relations.